Partner porodici u vaspitavanju obrazovanju dece od 5 do 15 godina.

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit

Čak i za odlične đake sam početak priprema za Završni ispit može biti problem. Učenike treba ohrabriti u nastojanjima da sistematično pristupe radu, jer samo tako mogu biti sigurni da su spremni za prvi ispit u životu. Kuća znanja već sedam godina priprema veoma uspešno male maturante. Naš stručni tim nakon svake godine biva bogatiji za nova iskustva, koja pretoče u organizovanju novih priprema za Završni ispit.

Pored stručne pripreme, u Kući znanja se radi na psihološkoj pripremi učenika, ali i metodska uputstva su prisutna na svakom času.

Kada je reč o srpskom jeziku, zajedno sa polaznicima napravimo plan rada, te razradimo način obnavljanja gradiva: literatura, sveske, pribor za pisanje…

organizacija-vremena

Gradivo srpskog jezika, koji su maturanti usvojili proteklih osam godina, se prvo podeli na celine:

  • književnost
  • jezik
  • pravopis
  • kultura jezika

Svaka celina ima svoje teme. Predlažemo da maturanti pogledaju šta su sačuvali od knjiga, te da pripreme za rad: Čitanku i Gramatiku iz petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Na osnovu sadržaja u knjigama napraviti plan tema. Za vežbu se mogu koristiti i druge knjige starijih članova porodice ili drugova.

Prema našem dosadašnjem iskustvu maturanti najteže doživljavaju pitanja iz književnosti. Osnovni razlog jeste sama postavka zadatka. Autori navode neprimereno velike odlomke iz određenog književnog teksta. Učenik treba da pokaže razumevanje teksta, ali učenici izgube dosta vremena, čitajući odlomak, koji je često i cela stranica testa. Zbog toga se nastavnici u Kući znanja usmere na usvajanje pojmova, koji se najčešće traže u zadatku: književni rod, književna vrsta, metrika ili struktura proznog teksta, tema, motivi, stilske figure. Jako je bitno da se svaki tekst (prozni ili u stihu) obradi ili neposredno na času ili u vidu samostalnog rada učenika. Jeste obimno, ali ponavljajući učenik pamti i usvaja.

Zatim se prelazi na usvajanje istorije jezika. Ovde je važno obnoviti samo one činjenice, koje su obeležile razvoj našeg jezika.

Pravopis učenicima nije težak. Najbolje je početi sa kraćim diktatom, pomoću kojeg će se uočiti nivo usvojenosti pravila. Na osnovu rezultata obnavljaju se pravila na praktičnim primerima. Naša preporuka je da se svakog časa radi diktat ili ispravka teksta, kako bi učenik utvrdio pravopis, ali i kako bi se racionalizovao broj časova. U Kući znanja se istog časa pregledaju vežbe i učenik ima povratnu informaciju o svom znanju. Dajemo i vežbe za rad kod kuće. Naša opšta preporuka je da učenici što više čitaju, jer se na taj način spontano usvaja naš pravopis.

Priprema jezika nije jednostavna, jer je na testu zastupljeno gotovo sve. Zbog toga ćemo gradivo podeliti na teme:

  • opšta pitanja (šta je jezik, jezik kao sociološka pojava, jezik i drugi znaci komunukacije, dijalekti, narečja…)
  • istorija jezika (razvoj jezika, Vukova reforma…)thumbs
  • fonetika (glas, podela glasova, glasovne promene)
  • morfologija (vrsta reči, deklinacija i konjugacija)
  • sintaksa (vrsta rečenica; funkcija reči u rečenici)
  • tvorba reči (izvedenice, složenice)

Naš tim se trudi da približi usvajanje jezičkih pojava korišćenjem poznatog književnog teksta ili navodjenjem u rečenici realne okolnosti u odrastanju učenika. Na taj način se najlakše pamti. Jezik treba da se približi učenicima, kako bi ga i sami zavoleli.

Dok teku pripreme, u Kući znanja se posebna pažnja obraća na psihološku pripremu učenika.

Savetuju se kako da pristupe pitanju.

Zadatak mora polako da se pročita, posebno kada treba da se pronađu podaci iz teksta. Bilo bi dobro da se prvo pročitaju pitanja, a zatim da se čita tekst i podvlače traženi podaci.

padezi

Stručni tim Kuće Znanja uradio je Zbirku testova za učenike osmog razreda, u kojoj se nalazi svih sedam predmeta.

Pitanja za SRPSKI JEZIK podeljena su na tri nivoa: osnovni, srednji i viši.

Zbirka sadrži i rešenja zadataka.

Polaznici naših priprema, koji upišu ceo paket od sedam predmeta, dobijaju Zbirku testova gratis.

 

 

 

Sve informacije o datumu početka,

rasporedu časova i

načinu plaćanja

možete dobiti na telefon:

0603456309 (Beograd, Krunska 40)

0603456859 (Novi Sad, Ilije Ognjanovića 5)

 

Aktuelnosti

ŠKOLA SLIKANJA ZA ODRASLE

Da li ste u mladosti voleli da slikate, ali su svakodnevne obaveze i posao skrajnuli Vaš nekadašnji hobi? …

Pročitajte više →

LIKOVNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

Likovni konkurs za učenike od 1. do 8. razreda pod sloganom “JA DARUJEM PLANETI, PLANETA DARUJE MENI” je …

Pročitajte više →

STUDIO ŽIVOTNIH VEŠTINA

Kuća znanja je oaza znanja prilaglođena potrebama dece  školskog uzarasta za znanjem a usklađena sa nastavnim programom. Naš …

Pročitajte više →

PRIPREMA ĐAKA ZA MALU MATURU

Jedan bod manje na maturskom ispitu može da zatvori vrata željene gimnazije ili srednje škole. Jedna neutvrđena lekcija …

Pročitajte više →

KAKO SPREMITI MATEMATIKU

KAKO SPREMITI MATEMATIKU Ako učenik svakodnevno radi, rešavajući po desetak zadataka iz svake oblasti, onda će sve lepo …

Pročitajte više →

VOZIĆ ZNANJA

VOZIĆ ZNANJA   Pođite sa nama na Put znanja!   Vozić znanja polazi 29.12.2021. godine u 17h sa …

Pročitajte više →

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit Čak i za odlične đake sam početak priprema za Završni ispit može …

Pročitajte više →