Partner porodici u vaspitavanju obrazovanju dece od 5 do 15 godina.

KAKO SPREMITI MATEMATIKU

KAKO SPREMITI MATEMATIKU

Ako učenik svakodnevno radi, rešavajući po desetak zadataka iz svake oblasti, onda će sve lepo stići da pripremi. Matematika na Završnom ispitu više nije bauk kao nekada. Kuća znanja se potrudila da zadaci budu lakši, a zahtevi sasvim jasni.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva našeg Tima, zaključili smo da je da bi osnovno znanje iz matematike:

 • računske operacije sa prirodnim brojevima, razlomcima i decimalama;
 • jednačine i nejednačine;
 • obim i površina kruga, trouglova i četvorouglova, kao i zapremina kocke, kvadra, piramide, kupe i lopte;
 • funkcija;
 • skupovi;
 • osnovni geometrijski pojmovi;
 • procenat;

Đaci se često žale na geometriju. Svaka figura ima svoju sliku i simbole, kojima su obeleženi elementi. Učenik bi trebalo samo da posmatra sliku, te da elemente figure povezuje sa formulom. Formule i teoreme se moraju naučiti napamet. Ipak, vežbom i ponavljanjem se postiže najbolji rezultat.

Šta smo primetili tokom proteklih godina?! U čemu đaci greše kada se pripremaju za test? Šta ne smeju da rade na samom testu?

Veoma često učenici nabave mnoštvo testova iz prethodnih godina i tako vežba. Savet Tima Kuće znanja bi bio da se testovi rade kada se obnovi osnovno znanje iz svake oblasti, ponove se principi rada ili formule. Tek tada ima smisla preći na rešavanje zadataka.

MALA MATURA A5-02 (1)

U Kući znanja pripremamo učenike tako što teorijski pređemo lekciju, a zatim rešavamo test. Naši polaznici nakon svake lekcije rade mini test, a nakon svake oblasti rade sveobuhvatni test. Pre izrade testa dežurni nastavnik daje instrukcije, savetuje, psihološki priprema učenika kako da što efikasnije, bez opterećenja, polaznik uradi test.

Za vreme testa učenik rešava zadatke sledećim redom:

 • pogledaju se svi zadaci;
 • učenik se fokusira na zadatke, koje je odmah prepoznao kao nešto što zna da uradi;
 • učenik se posveti zadacima, koji su mu se na prvi pogled učinili težim;
 • pregledaju se svi urađeni zadaci.

Često se desi da učenik zastane na nekoj prepreci i ne može da nastavi sa radom. Psihološka priprema je veoma važna pred završni ispit. Učenik treba da je rasterećen bilo kakvih briga, te da ne razmišlja o rezultatima koji tek slede, već da se skoncentriše na sadržaj zadatka.

Posebnu pažnju obraćamo na učenike, koji nisu naklonjeni matematici i tokom školovanja nisu postizali dobre ocene.

Imamo puno slučajeva, koji ukazuju na nepodudaranje uspeha tokom školovanja i uspeha na završnom testu. Razni su razlozi zašto je učenik imao lošu ocenu na redovnim časovima. Naš osnovni zadatak je da matematiku približimo učenicima, da im olakšamo usvajanje osnovnih matematičkih pojmova, napraviti vezu matematike sa životom. Može se spremiti matematika za test, ako se počne na vreme. U Kući znanja mamo svoj plan rada. Svaka lekcija se ponovi, utvrdi se vežbom. Česta izrada testova kod nas ima funkciju da učenici shvate da je provera znanja logički sled teorijskog znanja, te na samom ispitu odlaze rasterećeno. Naši polaznici ne doživljavaju Završni ispit kao nešto traumatično.

casovi-matematike-dopunska-nastava-iz-matematike

  Pripreme za Završni ispit su potrebne kako odličnim      đacima, tako i đacima koji su imali određene propuste u    usvajanju znanja.

Imati peticu tokom školovanja iz određenog predmeta      znači da učenik vlada tom materijom i da voli taj        predmet. Zato su pripreme važne da bi se                          sistematizovalo znanje, te da se proveri koliko je odličan đak spreman za ispit. U ovom slučaju u Kući znanja se predavanja organizuju kao obnavljanje pređenog gradiva.

Pripreme za završni ispit su, pre svega, potrebne za učenike sa određenim propustima u učenju. Neko je bio bolestan, neko je odsustvovao zbog sporta, neko je izostajao ili nije bio pažljiv na času. Ovde se predavanja kreiraju kao korekcija propuštenog gradiva.

Svi polaznici priprema Završnog ispita u Kući znanja dobija:

 • materijal za rad (4 zbirke za vežbanje)
 • Zbirku testova u izdanju Kuće znanja

 

Aktuelnosti

ŠKOLA SLIKANJA ZA ODRASLE

Da li ste u mladosti voleli da slikate, ali su svakodnevne obaveze i posao skrajnuli Vaš nekadašnji hobi? …

Pročitajte više →

LIKOVNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

Likovni konkurs za učenike od 1. do 8. razreda pod sloganom “JA DARUJEM PLANETI, PLANETA DARUJE MENI” je …

Pročitajte više →

STUDIO ŽIVOTNIH VEŠTINA

Kuća znanja je oaza znanja prilaglođena potrebama dece  školskog uzarasta za znanjem a usklađena sa nastavnim programom. Naš …

Pročitajte više →

PRIPREMA ĐAKA ZA MALU MATURU

Jedan bod manje na maturskom ispitu može da zatvori vrata željene gimnazije ili srednje škole. Jedna neutvrđena lekcija …

Pročitajte više →

KAKO SPREMITI MATEMATIKU

KAKO SPREMITI MATEMATIKU Ako učenik svakodnevno radi, rešavajući po desetak zadataka iz svake oblasti, onda će sve lepo …

Pročitajte više →

VOZIĆ ZNANJA

VOZIĆ ZNANJA   Pođite sa nama na Put znanja!   Vozić znanja polazi 29.12.2021. godine u 17h sa …

Pročitajte više →

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit Čak i za odlične đake sam početak priprema za Završni ispit može …

Pročitajte više →