Partner porodici u vaspitavanju obrazovanju dece od 5 do 15 godina.

Uloga psihologa u produženom boravku

Psiholog u boravku sarađuje sa učenicima, prati i podstiče razvoj njihovih individualnih sposobnosti i sklonosti. Drugim rečima, ovo praćenje i podsticanje obuhvata njihov intelektualni, socio-emocionalni, ali i razvoj njhovih interesovanja.

Psiholog kroz rad sa decom takođe pruža pomoć darovitim učenicima, kao i učenicima koji imaju teškoće u učenju, radu i razvoju.

 

Kroz prijatnu atmosferu i pozitivan kontakt psiholog u boravku:

 • prati i vrednuje/procenjuje motivaciju učenika za rad i učenje;
 • planira i organizuje vreme koje učenici provode u boravku;
 • prati razvoj i napredovanje ličnosti učenika;
 • upoznaje učenike sa psihološkim principima uspešnog učenja;
 • radi na poboljšanju pažnje i koncentracije učenika;
 • prepoznaje poteškoće u ponašanju i u vršnjačkim odnosima, te pomaže učenicima da ih prevaziđu;
 • prati sklonosti i interesovanja učenika za određene obrazovne profile;
 • prati psihološke činioce uspeha i napredovanja učenika.

 

Putem radionica psiholog u boravku sprovodi:

 • programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja;
 • programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja, sigurnosti;
 • razvijanje kreativnosti;
 • učenje socijalnih veština;
 • osposobljavanje učenika za usvajanje racionalnih metoda učenja i samoobrazovanja.

 

Značaj psihologa u boravku se ogleda i u savetodavnom radu:

 • sa učenicima koji pokazuju različite vrste neuspeha vezanih za samu nastavu;
 • sa učenicima sa teškoćama u emocionalnom razvoju i sazrevanju;
 • sa učenicima sa smetnjama u fizičkom razvoju.

Takođe, psiholog u radu sa decom u boravku sprovodi aktivnosti profesionalnog usmeravanja  učenika.

Posebne metode se primenjuju u radu sa učenicima koji zaostaju u psihofizičkom razvoju, kao i onih koji se odlikuju opštim ili posebnim vrstama nadarenosti.

 

Ana Nikolovski, dipl. psiholog

 

 

Aktuelnosti

ŠKOLA SLIKANJA ZA ODRASLE

Da li ste u mladosti voleli da slikate, ali su svakodnevne obaveze i posao skrajnuli Vaš nekadašnji hobi? …

Pročitajte više →

LIKOVNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

Likovni konkurs za učenike od 1. do 8. razreda pod sloganom “JA DARUJEM PLANETI, PLANETA DARUJE MENI” je …

Pročitajte više →

STUDIO ŽIVOTNIH VEŠTINA

Kuća znanja je oaza znanja prilaglođena potrebama dece  školskog uzarasta za znanjem a usklađena sa nastavnim programom. Naš …

Pročitajte više →

PRIPREMA ĐAKA ZA MALU MATURU

Jedan bod manje na maturskom ispitu može da zatvori vrata željene gimnazije ili srednje škole. Jedna neutvrđena lekcija …

Pročitajte više →

KAKO SPREMITI MATEMATIKU

KAKO SPREMITI MATEMATIKU Ako učenik svakodnevno radi, rešavajući po desetak zadataka iz svake oblasti, onda će sve lepo …

Pročitajte više →

VOZIĆ ZNANJA

VOZIĆ ZNANJA   Pođite sa nama na Put znanja!   Vozić znanja polazi 29.12.2021. godine u 17h sa …

Pročitajte više →

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit

Kako spremiti SRPSKI JEZIK za Završni ispit Čak i za odlične đake sam početak priprema za Završni ispit može …

Pročitajte više →